MESEČNA ŠOLNINA ZA ŠOLO HUJŠANJA

130,00 

 • trajanje programa se prilagaja vsakemu udeležencu glede na njegovo
  težo in dogovorjene cilje doseganja telesne teže
 • obiski pri vodji hujšanja so predvideni enkrat tedensko
 • obiski bodo terminsko usklajeni med udeležencem in vodjo hujšanja
 • na obisku udeleženec in vodja analizirajo rezultate od zadnjega obiska in
  vodja poda navodila kako ravnati do naslednjega obiska
 • število obiskov in terminov se določi na prvi obravnavi

POGOJI:

 • vpisnina se plača pred vpisom v šolo
 • mesečna šolnina se plača vsakega prvega v mesecu za tekoči mesec

CENIK VELJA OD 01.09.2017

Kategorija: