Delavnice in predavanja

PREDAVANJE  

»ZA ZDRAVO BUČO«

 

Pred nami je edinstven dokaz, da obstoja pot hujšanja, kjer ni diet, preparatov in podobnih popularnih marketinških produktov, ki naj bi trajno spremenil  naš življenjski slog.

Trajna preobrazba življenjskih navad je izvedljiva le na temelju miselnega preskoka, kar potrjuje pričujoča avtobiografska pripoved. Uvid znanosti ali posameznika v debelost ni garancija uspešnega hujšanja. Je modna muha, saj ne kreiramo zavedanja (= razmišljanja, odločanja in vodenja) samega sebe. Dokler se gibljemo v »onostranstvo« pasivno propadamo. Le aktivni slog pokaže kar ciljamo.

Pričujoča zgodba opisuje lateralni (srčni) boj s kilogrami. Izkustveno tudi  dokazuje zmote in stranpoti rezoniranja (iskanja smisla). S srčno voljo duša premaga ego. Porušeno energijo vzpostavi v simetrično dogodivščino/potovanje.

Potrošniška naravnanost kapitalizma je magnet za stranpoti. Vero vase si človek ponovno preizkusi ko je na robu boja med življenjem in smrtnim izidom. V vsaki situaciji je rešitev. Ena in edina, prava pot.

Delo oznanja nauk o hevrističnem hujšanju. Hujšanje je ovrednoteno  kot projekt življenja. Namenjeno je prekomerno debelim. Hevristično hujšanje je eden od načinov udejanjanja zakona imaginacije (sposobnosti domišljanja, sanjarjenja).

Ključni mejnik v neustrašnem podjemu hujšanju, ki je proces vseživljenjskega učenja, je ponazorjen kot časovno in količinsko merljiv cilj. Rezultat je primerljiv z drugimi svetovnimi dosežki. Junak drame je zmagal!  Tudi v ekstremnih primerih prekomerne telesne teže se da premagati odpor do spremembe življenjskega sloga.

 

Predavatelj etično razlaga moralno pot raziskovanja samega sebe, vse od boja za življenje do točke razsvetljenja. Pragmatičen duh, visoka etična merila, trden moralni lik so dejavniki tveganja, ki akterju hujšanja naplavijo svobodo, samostojnost in neodvisnost. Igralec rezoniranja igra Hamletovo bitko »biti ali ne biti« ter na lastni koži preizkusi recept uspeha, da postane avtoriteta, praktik hujšanja.

S strategijo inoviranja vrednosti sebe samega je potrdil dejstvo, da se je odmaknil od vsega od česar je bil obkrožen (kaosa, drame, strahu) ali zastrupljen (odvisen) na poti samopotrditve. Odklon zmagovalca je prvinski (inventiven, zdravorazumski ter rezonirajoč). Smiselno ga je deliti naprej.

ZDRAVO PREHRANJEVANJE IN ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA

 

Človek si podaljša povprečje zdravih let če zavestno in skrbno utrjuje svoj organizem,da zmore preprečiti in celo premagati nastale spremembe v telesu,od prvih opozorilnih znakov dalje.

 

 1. POTREBE ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA
 • uravnoteženo prehrano
 • zadostno uživanje tekočine
 • telesne aktivnosti
 1. KAKO HRANO UŽIVATI
 • lokalno hrano
 • domačo hrano
 • svežo sezonsko
 • shranjeno ozimnico domačo
 • živila ki jih priporočam za vsakdanje uživanje
 1. NAČIN PREHRANJEVANJA
 • pomen pravilnega prehranjevanja
 • kdaj jesti in kako razporediti obroke
 • samonadzor nad pravilnim prehranjevanjem
 1. UŽIVANJE TEKOČINE
 • pravilno uživanje pijač
 • koliko pit
 • kaj pit
 1. ZDRAVLJENE IN IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV Z PRAVILNIM PREHRANJEVANJEM ŽIVIL IZ NARAVE
 • kake težave imamo
 • kako težave lajšamo
 • kako težave zdravimo
 1. TELESNE AKTIVNOSTI
 • zakaj telesne aktivnosti
 • upoštevat zdravstvene in fizične zmožnosti
 • kake aktivnosti izvajati
 • koliko biti aktiven
 • samonadzor nad počutjem

MOTIVACIJA »ZA ZDRAVJE ZADOVOLJSTVO IN USPEH«

 

 1. RAZMISLEK IN SREČANJE S SEBOJ
 • zdravstveno stanje
 • vsakdanje obveznosti
 • želje za izboljšanje stanja
 1. DO MOJIH CILJEV
 • določitev ciljev
 • pobeg iz sedanjih slabih navad
 • izbira poti do ciljev
 • odločitev
 • spoštovanje svojih odločitev
 1. OBVLADOVANJE STRESA
 • moramo se naučit obvladovat stres
 • razmišljanje o sebi
 • spreminjanje okolja
 • nadzorovanje stopnje aktivacije
 • spreminjanje negativne misli
 • redna telesna aktivnost
 • razvoj stresne tolerance
 1. PO DOSEŽENEM DOLOČITEV NOVIH CILJEV
 • pomen novih ciljev pri motivaciji
 • pridobivanje samozavesti
 1. ZDRAVJE KOT POMEMBEN MOTIV ZA ZADOVOLJSTVO IN USPEH
 • ostanemo zdravi
 • izboljšamo zdravstveno stanje
 • se pozdravimo s  celotno spremembo življenjskega sloga

ZMANJŠANJE TELESNE TEŽE NA ZDRAV IN NARAVEN NAČIN

 1. TELESNA TEŽA ČLOVEKA
 • idealna teža
 • teža za dobro počutje
 • prekomerna telesna teža
 1. ŽELJA PO PRIMERNI TELESNI TEŽI POSAMEZNIKA
 • razmišljanja po spremembah
 • postavitev cilja telesne teže
 • izbira časovnega obdobja do cilja
 • izbira poti do cilja
 • utrjevanje lastne psihe
 1. ODLOČITEV
 • cilj je dozorel
 • prvi korak na poti je pomemben in odločilen
 • spoštovanje odločitve
 1. DOSLEDNOST IZVAJANJA
 • načina prehranjevanja
 • telesnih aktivnosti
 • samonadzor nad seboj
 • zdravstveni nadzor
 1. DOSEŽEN CILJ
 • navidezna sprememba
 • duševna sprememba
 1. MOTIVACIJSKI TRENUTEK
 • postavitev novih ciljev, cilj po doseženem cilju
 • nikoli brez ciljev
 1. NOVE NAVADE NOVI NAČIN ŽIVLJENJA – HOJA PO NOVIH POTEH
 • premagovanje stresa
 • ohranjanje doseženega
 • druženje, vpliv okolja in na okolje
 1. PONOS NAD DOSEŽENIM
 • samokritika in samohvala

ŠOLA HUJŠANJA  »HUJŠAJ ZDRAVO«

(za posameznike in manjše skupine)

 

 • INDIVIDUALNE OBRAVNAVE
 • UGOTAVLJANJE STANJA
 • IZDELAVA PROGRAMA HUJŠANJA
 • SVETOVANJE O ZDRAVEM PREHRANJEVANJU
 • SVETOVANJE O IZVAJANJU TELESNIH AKTIVNOSTIH
 • SVETOVANJE PRI OBVLADOVANJU STRESA
 • MOTIVACIJSKO SVETOVANJE
 • ANALIZA USPEŠNOSTI
 • DOLOČITEV NOVH CILJEV

Program izvaja Ivan Navoj, ki je v dveh letih zmanjšal telesno težo za 141 kilogramov na zdrav način.

Šola se izvaja na sedežu društva ali po dogovoru s kandidati.